مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Reseller SEMI - Espacio en Disco:25 GB SSD
Cuentas cPanel: Ilimitado
Transferencia mensual: Ilimitado
Recursos:Personalizados
Nameservers:Si
Panel de Control: cPanel/WHM
Instalador de APP:Installatron

Reseller PRO - Espacio en Disco:40 GB SSD
Cuentas cPanel: ilimitadas
Transferencia mensual: Ilmitado
Recursos:Personalizados
Nameservers:Si
Panel de Control:cPanel/WHM
Instalador de APP:Installatron

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.79.68) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution